شماره تماس 65256216-021     ایمیل info@atkhalagh.ir

دوره های آموزشی

Card image cap
مهارت های هفتگانۀ ICDL

برگزاری دورۀ ICDL، ویژه آموزش و پرورش

مشاهده دوره
Card image cap
مهارت های هفتگانۀ ICDL

برگزاری دورۀ ICDL، ویژه شبکه سلامت

مشاهده دوره
Card image cap
مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

برگزاری دورۀ ضمن خدمت مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات برای کارمندان دولت.

مشاهده دوره
Card image cap
مهارت های حرفه ای اداری کار با رایانه

برگزاری دورۀ ضمن خدمت مهارت های حرفه ای اداری کار با رایانه برای کارمندان دولت.

مشاهده دوره
Card image cap
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

برگزاری دورۀ ضمن خدمت مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک برای کارمندان دولت.

مشاهده دوره
Card image cap
معماری فناوری اطلاعات سازمانی

برگزاری دورۀ ضمن خدمت معماری فناوری اطلاعات سازمانی برای کارمندان دولت.

مشاهده دوره
Card image cap
محاسبات ساختمان

محاسبات ساختمان به همراه آنالیز دینامیکی با نرم افزار Safe و Etabs

مشاهده دوره
Card image cap
طراحی وب سایت

طراحی صفحات وب سایت یکی از حرفه های پرطرفدار با بازار کاری گسترده است.

مشاهده دوره
Card image cap
شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها

برگزاری دورۀ عمومی و ضمن خدمت شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها.

مشاهده دوره