شماره تماس 65256216-021     ایمیل info@atkhalagh.ir

دوره های دوره های ضمن خدمت

Card image cap
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

برگزاری دورۀ ضمن خدمت مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک برای کارمندان دولت.

مشاهده دوره
Card image cap
آشنایی با مفاهیم و روشهای جستجو در اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی

آشنایی با مفاهیم و روشهای جستجو در اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی برای کارکنان دولت برگزار می گردد.

مشاهده دوره
Card image cap
مهارت های حرفه ای اداری کار با رایانه

برگزاری دورۀ ضمن خدمت مهارت های حرفه ای اداری کار با رایانه برای کارمندان دولت.

مشاهده دوره
Card image cap
معماری فناوری اطلاعات سازمانی

برگزاری دورۀ ضمن خدمت معماری فناوری اطلاعات سازمانی برای کارمندان دولت.

مشاهده دوره
Card image cap
آشنایی با اینترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتری

آشنایی با اینترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتری بصورت ضمن خدمت برای کارکنان دولت برگزار می گردد.

مشاهده دوره
Card image cap
آزمون استخدامی 1400

نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

مشاهده دوره
Card image cap
مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

برگزاری دورۀ ضمن خدمت مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات برای کارمندان دولت.

مشاهده دوره