شماره تماس 65256216-021     ایمیل info@atkhalagh.ir

اخبار

توسط ادمین | 1398/07/29 10:24:09

اهمیت گسترش اينترانت در مدارس کشور

اهمیت گسترش اينترانت در مدارس کشور

اينترانت يك شبكه درون سازمان است كه شبيه به اينترنت عمل مي كند. اينترانت از نظرفناوري و پروتكل هاي مورد استفاده شبيه اينترنت است. با اين تفاوت كه رايانه هاي اينترانت در واقع يك شبكة محلي LAN است و خارج از سازمان مربوطه قابل دسترسي نمي باشد. به طور‌معمول اتصال بين اينترنت و اينترانت ازطريق يك فايروال رايانه اي، با يك  نرم افزار خاص صورت مي گيرد . قابليت هاي يك اينترانت، به اشتراك گذاشتن اسناد و مدارك ، ارائه خدمات اينترنت،پيام رساني‌، دسترسي مطمئن ،امكان دسترسي آسان، جستجو و بازيابي متني بودن بر پايگاه داده ها و بانك هاي اطلاعاتي مي باشد.  امروزه تبديل اطلاعات به دانش در اولويت جوامع اطلاعاتي قرارگرفته و براي تبادل اطلاعات ميان معلم و دانش‌آموز به مواد ‌آموزشي يا كلاس درس مجازي و صرفه جويي در زمان مي توان از شبكه اينترانت استفاده كرد . هدف از ايجاد اينترانت در مدارس، افزايش ارتباط ميان مدارس و جهان امروز است. معلمان و شاگردان با برقراري ارتباط با مدارس و سازمان هاي ديگر مي توانند مهارت هاي جديدي كسب كنند و براي جامعه مؤثر باشند.  توسعة استراتژي ها و با بكارگيري فناوري ،استقلال كافي به مدارس داده مي شود و طرح ها ي جديد مدارس بر اساس استفادةبهينه از امكانات اجرا مي شود و این امر سبب گسترس تفكّر خلاق می گردد. آموزش بر پاية فناوري اطلاعات باعث مي شود دانش آموزان فعاليت بيشتري كنند و از ايده هاي يكديگر بهره مند شوند . همچنین فناوري اطلاعات موجب افزايش كارايي و اثر بخشي سيستم مديريتي مي شود كه اين امر در بالا بردن سطح كيفي آموزشي مؤثر است. ايجاد شبكه اينترانت در مدارس موجب گسترش مدارس امن و تربيت انسانهاي توانمند مي شود. استانداردكردن طرح هايي براي بكارگيري رايانه در برنامة آموزش مدارس و گام نهادن در مسيري كه در آن فناوري اطلاعات بخشي از فرايند تدريس و تعليم در نظام آموزشي به شمار مي رود. شبكه اينترانت در آموزش وپرورش راهي براي تبادل اطلاعات و داده ها ميان مدارس مختلف است و باعث افزايش ميزان همكاري همگاني سازمان هاي مرتبط با فناوري در مدارس مي شود.تقريباً صددرصد مدارس آمريكا از سال2000 و دراروپا بيش از 80درصد متصل به اينترانت هستند .از سال 2003 تمام مدارس ژاپن ،در چين علاوه بر مدارس بسياري از سازمان ها به اينترانت متصل هستند .  راه اندازي شبكه اينترانت در ايران درابتداي راه مي باشد. در حال حاضر 3500مدرسه به شبكه ملي اينترانت متصل هستند اين در حالي است كه تمام مدارس ايران قابليت اتصال به شبكه اينترانت را دارند.

بديهي‌است درهركشوري هيچ بخش اقتصادي،اجتماعي غيرمرتبطي دراهداف اولية‌خود ، توسعة بكارگيري هيچ فناوري از جمله ICT را ، مدنظرقرار نمي دهد، زيرا در اين زمينه رسالتي ندارد ، بلكه عموماً با هدف ارتقاي كيفي فعاليت هاي خود ، از فناوري هاي نو نظير ICT با امكان سنجي بهره مي گيرد. سياست هاي آموزشي جوامع متمدن بيشتر بر رشد منابع انساني متمركزاست. براي درك اين واقعيت كه علوم و فناوري در زندگي انسانها تأثير شگرف دارد ضروري است تا در آموزش علوم،نگرش هاي مثبت افراد نسبت به خويشتن و جامعه مطرح شود تا آنها بتوانند با زندگي ماشيني كناربيايند و خود را با شرايط دنياي مجازي وفق دهند .در چنين كشور هايي تلاش ، بيشتر دراين زمينه است كه افراد را براي زندگي در جامعه اي علمي و فناورانه آماده سازند.
مطالعه دقيق و تك به تك جوامعي كه ازطريق فناوري به موفقيت هاي بزرگي درعرصةآموزش و پرورش و ساير عناصر اقتصادي ،فرهنگي و....نايل شده اند و استفاده از تجارب آنها مي تواند كمك بسزايي نمايد تا از دوباره كاري ها و شكست و مسائل ديگر جلوگيري گردد. اين مسئله نيز حائز اهميت است كه در استفاده از تجارب ديگر كشورها مستقل از بررسي شرايط آنها در مقايسه با واقعيات موجود دركشور ما ، در مواردي مي توان از هدر رفتن سرمايه هاي ملي جلوگيري كرد.

در جهان امروز آنچه كه بيشتر از فناوري آشكار است جنبة فخرفروشي و به رخ كشيدن آن است . مردم ديدگاهشان با اصل قضيه كاملاًمتفاوت است.شايد اگر يكي از موارد فناوريICT يعني ساخت و طراحي صفحات وب را مورد مطالعه قرار دهيم به اين نتيجه برسيم كه افراد معلوم نيست قصد اطلاع رساني دارند يا فقط وقت گذراني و ادّعاي ياد داشتن و فخر فروشي .
شايد‌درمواردي نياز به بسياري از وسايل در قسمت هاي متفاوت فناوري نباشد ولي اشخاص مي خواهند كلكسيوني از سخت افزار و نرم افزار داشته باشند. مي خواهند همه چيز‌را ياد‌داشته باشند ولي كسي چيزي از آنها فرا نگيرد هيچ گاه كسي را آن چنان كه بايد راهنمايي نمي كنند‌و‌دراين‌گيرودار خود نيز به جايي نمي رسند خود ادعاي فرهنگ دارند در حالي كه از اصل فرهنگ فناوري آگاه نيستند و نمي دانند كه واقعاً از آنها چه مي خواهد. آن چه كه اكنون بدان نيازمنديم اين است خيلي ساده ببينيم واقعاً كجا قرار داريم و به كجا مي خواهيم برسيم . شايد براي رسيدن به جايگاه اعلي خيلي چيزها را بايد كنار گذاشت.

نظرها

ارسال نظر