شماره تماس 65256216-021     ایمیل info@atkhalagh.ir

اخبار

توسط ادمین | 1398/07/30 09:34:05

گواهينامه بين المللي كاربري كامپيوتر (ICDL)

گواهينامه بين المللي كاربري كامپيوتر (ICDL)

گواهينامه بين المللي كاربري كامپيوتر (ICDL)
اين گواهينامه مهارت افراد را در بكار گيري دانش عمومي IT تأييد مي نمايد. داوطلبان با گذراندن يك آزمون تئوري و شش آزمون عملي موفق به دريافت گواهينامه ICDL خواهند شد. ICDL یا International Computer Driving License به معنای مهارت کار با کامپیوتر می باشد. دوره ICDLیک استاندارد بین المللی در مهارت های کاربردی کامپیوتر است. این برنامه یک گواهینامه با کیفیت بالا و معتبر در سطح بین المللی است که توسط متخصصان دانشگاهی و بین المللی از سراسر جهان طراحی، ارزیابی و تأیید شده است. به این مهارت ها در داخل اروپا ECDL و در خارج اروپا ICDL گفته می شود. گواهینامه ICDL مدرکی معتبر و مورد تایید ۱۴۹ کشور جهان، سازمان های بین المللی،ادارت و …. است. این استاندارد پس از گذراندن ۱۳۰ ساعت دوره آموزشی و ۷ مرحله آزمون با عنوان ICDL Coreبه کاربر داده خواهد شد. در حال حاضر مهارت های هفتگانه رایانه به مدرک استانداردی تبدیل شده که در کشورهای غیراروپایی کاربرد دارد و برنامه درسی آن مشابه دروس ECDLاست .بنیاد گواهینامه اروپایی راهبری کامپیوتر، برنامه درسی را تعیین کرده و آن را دائما به روز رسانی میکند تا اطمینان حاصل شود که دروس آن با دنیای کار و پیشرفتهای انجام شده در زمینه فناوری، هماهنگ است. میزان پذیرش  ICDLدر کشورها، به طور روز افزونی در حال رشد است و در حال حاضر بسیاری از افراد و شرکتها، این گواهینامه را معیاری برای سنجش مهارت های کامپیوتری میدانند. سازمان های حمایت کننده از گواهینامه ICDL، در بخش وسیعی از صنعت و دانشگاه فعالیت میکنند. علاوه بر آن، این گواهینامه مورد حمایت اتحادیه اروپاست که استانداردها و سطح کیفیت را در سراسر اروپا تضمین می کند.

 

آشنایی با مهارت های هفت گانه آموزش (ICDL)

      هفت مهارت ICDL عبارت است از:

 1. اطلاعات پایه درباره تکنولوژی اطلاعات (مبانی کامپیوتر) Basic Concepts Of Information Technology
 2. استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها Windows , Using The Computer And Maneging Files
 3. واژه پرداز Word Processing
 4. صفحات گسترده Spread Sheets
 5. بانک اطلاعاتی Access Data Base
 6. ارئه مطلب Power point Presentation
 7. اطلاعات و ارتباطات Internet & Outlook Information And Communication


اهداف اصلی (ICDL):

 • ارتقاي سطح توانايي عموم جامعه در زمينه فناوري اطلاعات IT
 • بهبود بازگشت سرمایه گذاری از فناوری اطلاعات
 • افزایش فناوری اطلاعات و سطح صلاحیت فنی استفاده از کامپیوتر
 • افزایش بهره وری کاربران در استفاده از کامپیوتر و همچنین افزايش سطح مهارت پرسنل شاغل شركت ها، سازمان ها، كارخانه ها، وزارتخانه ها و ...
 • مهیا کردن شرایط پایه برای عموم مردم، تا فارغ از نوع تحصیلات و تجربیاتشان بتوانند عضو یک جامعه اطلاعاتی باشند.

نظرها

ارسال نظر