شماره تماس 65256216-021     ایمیل info@atkhalagh.ir

اخبار عمومی

تقویم آموزشی دوره های آنلاین

17.01.1400

تقویم آموزشی دوره های آنلاین فروردین و اردیبهشت ماه

ادامه خواندن
تقویم آموزشی دوره های فشردۀ آنلاین

18.12.1399

ویژه آزمون تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد مدت موقت وزارت نفت و شرکت ملی گاز

ادامه خواندن
تقویم آموزشی دوره های آنلاین

29.11.1399

تقویم آموزشی دوره های آنلاین آذر ماه تا اسفند ماه

ادامه خواندن
دوره های نرم افزار (IT) برای نفت و گاز

02.07.1399

برگزاری دوره های نرم افزار (IT) برای نفت و گاز

ادامه خواندن
تقویم آموزشی دوره های آنلاین مهر ماه

01.07.1399

تقویم آموزشی دوره های آنلاین مهر ماه

ادامه خواندن
نقش ICT در مراکز اداری

10.06.1399

اجرای صحیح فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

ادامه خواندن
تقویم آموزشی دوره های آنلاین شهریور ماه

27.05.1399

تقویم آموزشی دوره های آنلاین شهریور ماه

ادامه خواندن
تقویم آموزشی دوره های آنلاین مرداد ماه

08.05.1399

تقویم آموزشی دوره های آنلاین مرداد ماه

ادامه خواندن